Hjem stikkord Andreas Aubert

Merke: Andreas Aubert

medium +

Har Norge et overfokus på trygghet og komfort?

Den amerikanske kursholderen og psykoterapeuten Jeremiah Abrams hevder at Norge har et overfokus på trygghet og komfort.
medium +

Har alt en dypere mening?

Mange av oss søkende mennesker er opptatt av å finne dyp mening og sammenheng der det tilsynelatende er kaos som råder. Uavhengig av om disse påståtte sammenhengene er reelle eller ikke går det an å spørre seg: «hvilket psykologisk behov er det som forsøkes møtt gjennom disse bestrebelsene?». I artikkelen hevder coach, psykoterapeut og journalist Andreas Aubert at slik adferd på kort sikt kan være en god og nødvendig måte å håndtere smerte på, men at det på lang sikt fører til en ufrihet som begrenser mulighetene for dypere erkjennelse og utvikling.
medium +

Et kritisk blikk på tantra

I moderne tid har Vesten misforstått tantra som en selvutviklingsvei sentrert rundt seksualitet, sanselighet og energifenomener. Coach, psykoterapeut og journalist Andreas Aubert hevder at dette er en fordreining av hva tantra opprinnelig var og at tilnærmingen til seksualitet ofte er mangelfull. I artikkelen tar han blant annet opp potensialet for emosjonell og energetisk forløsning gjennom å forholde seg autentisk i seksuelle møter. Dette er vel så viktig som energiøvelser, hevder han.
medium +

– Å finne stillhet i seg selv er livsviktig

Filosofen Hans Grelland mener at det å finne stillhet i seg selv er helt essensielt for å ha et meningsfullt liv.
medium +

Hva vil det si å være et helt menneske?

I alternative miljøer er det mye fokus på at kropp, sinn, tanker og følelser skal fungere som en helhet. Samtidig bidrar mange av miljøets læresetninger paradoksalt nok til det motsatte, blant annet ved at det ofte søkes å unngå det som er «negativt». Å være et helt menneske innebærer at man erfarer og aksepterer alle sider av egen psyke, uten å være slave verken av lys eller mørke, hevder livsveileder Andreas Aubert.

Et kritisk blikk på coaching

Mange av oss ønsker å oppnå dypere og mer vedvarende tilgang til våre ressurser. Dette står sentralt i life coaching, som er styrkebasert, mens tradisjonell psykologi og terapi er i utgangspunktet mer opptatt av problemer. Intensjonen bak coaching er fin, men coaching kan lett bli en forlengelse av våre dysfunksjonelle forsvarsstrategier hvis vi ikke også forholder oss til traumene våre, hevder coach, psykoterapeut, journalist og skrivehjelper Andreas Aubert.
medium +

Tre tips til dypere autentisitet

Coach, psykoterapeut og skribent Andreas Aubert presenterer tre tips til dypere autentisitet.
medium +

Tre tips til å realisere drømmer

Mange av oss har drømmer som vi ønsker å realisere. Hva kjennetegner veien fra drøm til virkelighet? Coach, psykoterapeut, og skribent Andreas Aubert deler tre tips for denne prosessen.

Hva er autentisk kreativitet?

Dyp, autentisk kreativitet setter oss i kontakt med en dimensjon bortenfor den begrensede personligheten. Prosessen med å skape er meningsfull i seg selv. Vi kommer inn i en tilstand av tilstedeværelse og flyt, der vi uanstrengt kan jobbe fokusert i mange timer. I artikkelen beskriver livsveileder Andreas Aubert kjennetegn ved den kreative prosessen. Han setter også temaet inn i en større samfunnsmessig kontekst.
medium +

– Tilstedeværelse er essensielt for god sex

Mindfulness, tilstedeværelse i egen kropp, kommunikasjon og kontakt med følelser er essensielt for god sex, hevder Kjersti Helgeland, festivalsjef og initiativtaker for Nytfestivalen.